Vi på Accessible Society har skrivit en gästkrönika på ExecutiveEffect. Har du ansvar för ditt företags möten och konferenser? Är det viktigt att dessa möten är hållbara ur ett social och ett miljömässigt perspektiv i paritet med ditt företags värderingar? I vår text skriver vi om inkluderingsarbetet vid planering och genomförande av möten och events.

”Jag har så bra röst, så jag behöver inte någon mikrofon”

Hur ofta har du inte hört det från en talare på en konferens, vid en årsstämma eller i samband med ett publikt event? Det tror vi att alla har varit med om någon gång.

Det är inte lätt att vara den som har ansvaret att säkerställa succé i en verksamhets olika konferenser, möten och fester. Höga förväntningar om att allt ska bli perfekt i kombination med att dessa tillfällen innebär en investering innebär självklart att arrangemangen behöver bli framgångsrika och genera en positiv upplevelse från samtliga som deltar.

Vi på The Accessible Society arbetar för att det aktiva inkluderingsarbetet inte bara ska omfatta HR och rekryteringsprocesser, fysiska och digitala arbetsplatser. Det ska prägla alla sammanhang som har med verksamheten att göra.

Rätt kunskap saknas

Inom företagsvärlden är det ofta bolagens ledningsassistenter som är ansvariga eller åtminstone delägare i ansvaret inför större möten och evenemang. Många av dessa medarbetare saknar dock ofta tillräckliga kunskaper inom inkluderingsarbete, vilket i sin tur tyvärr ofta medför att det finns mötesdeltagare som inte kan tillgodogöra sig innehållet vid ett möte eller en konferens. Så onödigt. Ett helhetstänk med ett inkluderande välkomnade för samtliga deltagare innebär ju dessutom ett gyllene tillfälle att i praktiken tydliggöra företagets värderingar.

Så angående vårt exempel med att de finns de som avböjer en mikron för att ”hen har en bra röst”… Det må så vara att rösten är ”bra” på alla sätt. Men för den som inte kan höra bra eller höra alls, behöver den som talar från scenen förstås använda en mikrofon och det kopplat till en existerande hörselslinga och den som inte hör alls är beroende av att en teckentolk finns.
Vi är alla olika, och vi har alla olika behov och möjligheter när det gäller deltagande i evenemang. Det som inte spelar någon roll för den utan särskilda behov kan vara en nödvändighet för en annan, det är värt att tänka på och att skapa möjligheter för alla att delta och ta ansvar för det självklara är ett rättighetsperspektiv.

Så med handen på hjärtat, tänker du på hur lokalen du bokar verkligen fungerar? Kan alla komma in genom samma entré och röra sig i lokalen? Är de filmer som du eventuellt visar textade? Hur kommer en talare upp på podiet eller scenen? Och när det är ett stort event där du inte i förväg vet vilka som kommer, finns det då teckentolken som kan säkerställa det behovet?

Planering är A och O

Det fina i kråksången är att möjliggöra tillgänglighet vid en konferens faktiskt inte behöver innebära större kostnader. Det gäller bara att planera och göra förarbetet rätt, boka rätt anläggning där de rätta förutsättningarna redan finns och att göra det till vana att tänka utifrån allas våra olikheter.

För oss på The Accessible Society har det nu under pandemin blivit ännu mera tydligt att tillgänglighet och inkludering är högaktuella frågor. Vi är också övertygade om att de företag och organisationer som vill göra rätt och arbeta hållbart för kunder och medarbetare kommer att bli förebilder och premieras. Att inte bara prata, utan att också göra kommer att bli allt viktigare och en konkurrensfördel.

Vår mission är att höja kunskapen kring inkludering ur alla perspektiv och att stödja verksamheter till att skapa de inkluderande och välkomnade företag som de faktiskt vill vara!