Vår senaste gästkrönika på ExecutiveEffect.

Vett, etikett och planering – eller tvingas be om ursäkt, som Boris?

Det är både i det stora och det lilla som ett företags värderingar och dess arbete för inkludering syns, till och med i en inbjudan till både festen och konferensen!

Naturligtvis är det viktigt att ha det strategiska arbetet på plats i företaget, det dock är ofta i vardagens händelser och aktiviteter som vi riskerar diskriminera våra kollegor.

Vi lovar att det kommer en tid när vi träffas för personalfester och konferenser igen. Då har du chansen att säkerställa att det ställe ni väljer är tillgängligt och välkomnande för alla som bjuds in. Med det menar vi sådant som att alla kan komma in genom samma entré och att alla ska kunna höra vad som sägs som några exempel.

Annars riskerar ni att göra en Boris Johnson, som under Klimatmötet i Glasgow, fick be Israel om ursäkt då en minister som använder rullstol inte kunde delta för att den valda arenan inte var tillgänglig. Värre än att tvingas be om ursäkt var naturligtvis exkluderandet av den inbjudna ministern!

Du kanske inte arrangerar stora FN-möten. Men väl en konferens eller kanske en fest när Corona lugnar ner sig. Och då kommer du att skicka ut inbjudningar. Du vill ju vara säker på att alla känner sig välkomna och därför kommer ihåg att fråga om allergier. Eller hur?

Men hur ska du ställa frågan så att den både blir artig och inte integritetskränkande?

En anställd ute på ett företag som vi arbetat med hade fått en inbjudan och undrade frågande: Men varför vill företaget ha koll på vilka som är mina allergier? ” Det vill jag ju inte dela med mig av”.  Den som utsetts till festfixare hade nämligen i inbjudan skrivit, ” – mejla mig vad du har för allergier”.

Personen kontaktade sin chef och undrade varför företaget och den som sänt ut inbjudan ville veta vilka som var hennes allergier, något som hon ansåg att hon bara ville tala med läkare om.

Chefen insåg det absurda i frågan, och visst gick det med lite fantasi förstå att det ju handlade om maten på festen. Tillsammans beslöt de sig för att försöka göra något lite roligt av detta, då en lärdom förenat med en känsla ofta gör att ett budskap fastnar. Men hur ska vi få kollegan som skrivit inbjudan att förstå? Tillsammans kom de överens att de ville skapa ett underlag för diskussion, de visste att festfixaren var någon som de kunde skämta med.

Så beslutet var att kvinnan skulle svara: Som svar på din fråga om vilka allergier jag har, vill jag meddela att jag är allergisk mot nickel, penicillin och glidmedlet på vissa kondomer.

Återkopplingen lät naturligtvis inte vänta på sig, omedelbart kom ett mejl från festfixaren som frågade, varför skriver du allt detta, jag ville bara veta om det är något som du inte äter?

Vi vill lova att frågan hädanefter handlade om matpreferenser och eventuella matallergier på företaget i fråga. Gör inte saker svårare än vad de är, fråga inte om kollegors diagnoser och sjukdomar, eller varför de inte äter olika saker. I detta fall hade det varit så enkelt att bara fråga, är det något du inte äter? Det kan finnas både kulturella, religiösa, livåskådningsskäl eller sjukdom som ligger bakom vad personer äter eller inte äter, det enda som är viktigt är ju om det är något som personen på festen inte vill bli serverad.

Oömma kläder-vi ska ha så kul!

”Ta med oömma kläder, aktiviteterna är en överraskning”. En medarbetare är långt ifrån ensam om att känna oro inför en sådan inbjudan. Vad det kan vara som kräver oömma kläder och varför det måste vara en överraskning?

Det finns också många som känner stort obehag när det bjuds in till aktiviteter i SPA eller relaxavdelningar som medarbetare förutsätts vara med på under konferenser.

Det är inte heller ovanligt att oroas över fysiska prestationer. Givetvis har den som planerat en positiv intention och önskar något bra för alla. Det är fint att företag vill skapa engagemang och sammanhållning. Men så finns det också dem som inte känner sig bekväma att visa sig i badkläder eller vara med i fysiska aktiviteter med kollegorna. Det kan bero på operationer, kultur, övervikt, vanlig blygsel eller olust.

Många vill inte heller mixa det privata jaget med det professionella. ”Kan alla vara med? ” är en viktig fråga att ställa sig då ju teambuilding ska vara just teambuilding, inte medverka till att bygga utanförskap.

Visst är överraskningar okej i vissa fall. Som till exempel att överraska om vem kvällens gäst på scenen ska bli. Men att överraska med aktiviteter kan leda till oro alldeles i onödan. De flesta gillar tydlighet om vad som ska hända och vad som förväntas av dem.

När vi ger råd till ett företag om events brukar vi tipsa om att erbjuda två teambuildningsaktiviteter.  En aktivitet som du tror att många i företaget gillar. Till exempel frågesport, grafittimålning eller matlagning. Den andra aktivitet kan vara en fysisk aktivitet för de som tycker det är roligt. Är du osäker på om de planerade aktiviteterna kan skapa onödig oro och rädsla för att synas eller prestera fysiskt? Fråga innan du bokar om aktiviteten låter rolig eller om ni ska leta efter något annat.