Vi på Accessible Society har skrivit en gästkrönika på ExecutiveEffect. Har du ansvar för ditt företags möten och konferenser? Är det viktigt att dessa möten är hållbara ur ett social och ett miljömässigt perspektiv i paritet med ditt företags värderingar? I vår text skriver vi om inkluderingsarbetet vid planering och genomförande av möten och events.

Magnet Awards är Svenska Mästerskapen i Employer Branding. En tävlingsarena för arbetsgivare som bevisligen väcker emotioner och skapar mätbar effekt.

Syftet med tävlingen är att inspirera skaparna och visa kraften i intern och extern arbetsgivarkommunikation som vågar gå bortom det förväntade.

Sedan Magnet Awards gjorde bejublad entré på Fotografiska 2016 har formatet tagit sjumilakliv med nya samarbetspartners, jurymedlemmar, kvalitativa tävlingsbidrag och ett kunskapsinnehåll som sprids via webinarier och andra plattformar.

2023 gör tävlingen comeback i fysisk mening och bakom bransch-initiativet står idag 5 av Sveriges ledande Employer Branding-byråer; Business & People, Universum, Coreworkers, Whydentify och nytillkomna Oddwork som kommer bidra till genomförandekraften på alla plan.

Som projektledare för tävlingen och eventet kliver Mia Woll Hedin och Tove Möller in från The Accessible Society för att ta Magnet Awards till nästa nivå.