Medverkan på LGBTI+ Business Conference

Den 17 augusti 2021 kommer The Accessible Society att delta/medverka på LGBTI+ Business Conference med temat hållbar mångfald.

Vår medgrundare Tove Möller är en av konferensen talare/föredragshållare 

Det finns en betydande uppsida för företag som bedriver ett hållbart inkluderingsarbete. För att bli
framgångsrik behöver inkluderingsarbetet vara trovärdigt. Det behövs en långsiktig strategi och
förståelse av hur dessa frågor bäst kan inkorporeras i företagets strategi, i alla delar av
verksamhetens processer, från anställning/attraktionskraft till arbetsmiljö, försäljning och
leverantörsled.

Konferensen kommer äga rum i Malmö Rådhus den 17e aug 2021. Ta chansen att träffa oss där!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *