The Accessible Society har tillsammans med sitt vänföretag Relationista publicerat en artikel där vår grundare Tove Möller och Relationistas grundare Annmarie Palm resonerar kring möjligheter till fler affärer genom vidgade vyer.

Artikeln heter Medmänsklighet – En demokrati- och lönsamhetsfråga och du kan läsa den i sin helhet här.