Idag är dagen då restriktioner lyfts och det innebär att en del ska tillbaka till sina fysiska kontor/arbetsplatser.

Vi pratar om många olika varianter, från att jobba hemma heltid till att delvis jobba hemma, och många vet ännu inte helt hur det kommer att bli.

Filmen vi lagt upp påminner oss hur det på många sätt sett ut under de senaste 18 månaderna. Videomöten har blivit alltmer utbrett, något som för många tidigare knappt har existerat. Det har inneburit många nya erfarenheter men också påvisat det vi behöver utveckla.

Vi har haft väldigt många videomöten och ett problem är att olika företag ofta har valt en specifik plattform och därmed uteslutit eller förbjudit alla andra alternativ, något som har inneburit stora problem och mycket krångel. Många plattformar har ett begränsat antal åhörare vilket har gjort det krångligt för företag att hitta en plattform där alla kan vara med och som håller hög säkerhet.

Det finns mycket att önska där plattformarna behöver bli mer kompatibla samtidigt som de måste vara så pass säkra att företag kan addera flera tillåtna plattformar för sina medarbetare att använda.

Vi kommer att jobba mer digitalt och vi kommer att resa mindre i arbetet. För att det ska fungera sömlöst och utan att exkludera mötesdeltagare behövs företagens tankar och strategier att utveckla lösningar för detta och krav bör ställas mot leverantörer av de valda plattformarna.

Tänk om du bara kunde ringa till dina kontakter som bara hade samma teleoperatör. Så många blir lämnade utanför möten och samtal. Utöver detta finns det mycket annat som behöver komma upp till ytan då detta med videomöten blir vardag så som att texta möten, att teckentolka möten samt att säkerställa att plattformen erbjuder samtliga mötesdeltagare att vara med i det nya normala.